ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) Γ. ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ


Ο δικηγόρος Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Γ. Καραλάγας διατηρεί δικηγορικό γραφείο, από το έτος 2011, στην πόλη της Λευκάδας, επί της Παρόδου Κολοκοτρώνη αρ. 6, όπου και δραστηριοποιείται. Ασχολείται με πάσης φύσεως υποθέσεις, που εμπίπτουν στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού, Διοικητικού και Τραπεζικού Δικαίου. Στόχος είναι η ταχεία και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων του.
 
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Τμήμα Αστικού Δικαίου. Επίσης, είναι κάτοχος ECDL και μιλά την αγγλική γλώσσα. Παρέχει νομικές συμβουλές, ενώ εκπροσωπεί με υπευθυνότητα τους εντολείς του δικαστικά και εξωδικαστικά, εξυπηρετώντας ολόκληρη τη Λευκάδα.
 
Ειδικότερα, ο δικηγόρος Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Γ. Καραλάγας αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου, δηλαδή στο Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο και Ενοχικό δίκαιο, προσφέροντας νομικές υπηρεσίες σε μια πλειάδα θεμάτων, όπως -μεταξύ άλλων- η σύσταση εταιρειών όλων των νομικών μορφών, η κατάρτιση συμβάσεων κ.λπ. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, εκπροσωπώντας τους εντολείς του καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (που περιλαμβάνει τη σύνταξη εγκλήσεων – μηνύσεων, τη σύνταξη υπομνημάτων και την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων), καθώς και στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, όπου αναλαμβάνει προσφυγές κάθε είδους, αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου κ.λπ.
 
Επιπλέον, ασχολείται με θέματα Δικαίου Αλλοδαπών και, συγκεκριμένα, με οποιοδήποτε θέμα αφορά την είσοδο και διαμονή τους στη χώρα. Στον τομέα του Τραπεζικού δικαίου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη σε ένα εύρος ζητημάτων, που αφορούν όλες τις μορφές πίστωσης, τον τραπεζικό δανεισμό, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, καθώς και άλλα θέματα, όπως οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί, οι δανειακές συμβάσεις, οι έρευνες ακίνητης περιουσίας, οι προσημειώσεις υποθηκών κ.λπ. 

Υπηρεσίες

image-145381-10687384.jpg?1432200525096
image-145382-37216117.jpg?1432200544079
image-145383-94725526.jpg?1432200561366
Ο δικηγόρος Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Γ. Καραλάγας παρέχει, με γνώσεις και επαγγελματισμό, αξιόπιστες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:
 • Αστικό Δίκαιο
  Διαφορές και συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, Αστικές συμβάσεις, Συμβάσεις Μισθώσεων – Δανείων και, γενικότερα, υποθέσεις σε όλο το εύρος του αστικού δικαίου.

 • Κληρονομικό Δίκαιο
  Θέματα Κληρονομιάς (αποδοχής – αποποίησης), Αναγκαστικής - Εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, Νόμιμης μοίρας, Διαθήκης και διαχείρισης ιδιοκτησίας

 • Εμπράγματο Δίκαιο
  Ζητήματα Κυριότητας - Συγκυριότητας, Νομής (Προστασία νομής / κυριότητας - Αγωγές νομής), Επικαρπίας, Αγοραπωλησίας ακινήτων, Υποθήκης, Κτηματικών διαφορών, Κτηματολογίου, Διεκδίκησης ενεχύρων, Δουλειών, Συμβάσεων εργολαβίας

 • Οικογενειακό Δίκαιο
  Θέματα που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις συζύγων, Θέματα διαζυγίου (συναινετικού ή με αντιδικία), Διατροφής (τέκνων – συζύγου), Αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου, Υιοθεσίας, Πατρότητας

 • Ποινικό Δίκαιο
  Υποθέσεις σε όλο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου, με εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας: Σύνταξη εγκλήσεων και μηνύσεων, Σύνταξη υπομνημάτων, Εκπροσώπηση των εντολέων ενώπιον των εισαγγελικών - ανακριτικών αρχών και των δικαστικών συμβουλίων - δικαστηρίων

 • Εμπορικό Δίκαιο
  Ζητήματα Σύστασης εταιρειών κάθε είδους και κάθε νομικής μορφής, Κατοχύρωσης εμπορικής επωνυμίας – εμπορικού σήματος, Αθέμιτου ανταγωνισμού, Όρων συναλλαγής – Συμφωνιών, Αξιόγραφων – Επιταγών - Συναλλαγματικών

 • Τραπεζικό δίκαιο
  Υποθέσεις διαταγών πληρωμής, Τροπών προσημειώσεων, Μεταρρυθμιστικών πράξεων, Εξαλείψεων, Ερευνών ακίνητης περιουσίας, Προσημειώσεων υποθηκών κ.λπ.

 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Επικοινωνία

Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) Καραλάγας
Δικηγόρος

 
Πάροδος Κολοκοτρώνη 6
Τ.Κ. 311 00, Λευκάδα
Κινητό: 6973 207 064 | Τηλ: 26450 20275
Fax: 26450 20275
E mail: vkaralag@hotmail.com | info@karalagas-law.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από reCAPTCHA και Google Πολιτική Απορρήτου και Terms of Service ισχύουν.